Képgrafika 1906-2006 | 100 éves a grafikaoktatás a Magyar Képzőművészeti Egyetemen

Budapest Galéria

1036 Budapest, Lajos utca 158.

2006. március 23 –április 23.

Megnyitó:

2006. március 23. (csütörtök), 17:00

Megnyitotta:

SOMORJAI KISS TIBOR, tanszékvezető

A 2006-os esztendő jelentős évfordulója a magyar grafika történetének.

1906-ban, száz éve – a jelentős grafikai múlttal és pedagógia gyakorlattal rendelkező Münchenben tanult mester – Olgyai Viktor indította be a Magyar Képzőművészeti Egyetem jogelődjének számító Mintarajziskolában a grafika szaktanfolyamot.

Ez a kiállítás az első állomása a százéves évfordulót megünneplő tárlatsorozatnak. A sorozat megkísérli méltóképpen bemutatni a hazai grafikaoktatás eredményeit, alakulását.

Olgyai Viktor után Varga Nándor Lajosnak tartozunk köszönettel, aki nagytudású grafikus és kiváló oktatóként a grafikai osztályt vezette, és létrehozta a képgrafika archívum alapállományát is hatvan évvel ezelőtt, amely mára rendkívül fontos gyűjteménnyé gyarapodott.

A folyamatosan bővülő grafikai archívumot a Képzőművészeti Egyetem könyvtára gondozza.
Az Egyetem Barcsay termében, jövőre egy összegző, száz évet átfogó kiállításon a kortárs anyag mellett megtekinthető lesz az archívum nagy része is.

A 100 éves a grafikaoktatás programsorozat nyitányának is tekinthető kiállítás eligazítást nyújthat a kortárs magyar képgrafika megismeréséhez.

A hagyományos grafikai eljárások ma is megállják a helyüket bármely képzőművészeti seregszemlén, mint egy sajátos transzformációs nyelvvel és kimeríthetetlen lehetőségekkel rendelkező vizuális művészeti ág.

Virágkorukat élik ma a kézműves technikák, szinte ellenreakciójaként a digitalizációnak, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy a képgrafikus elvetné a technikát, csak szeret olyan anyagokkal dolgozni melyek nem virtuálisak hanem tapinthatóak.

Az anyagszerűség miatt intim és varázslatos egyéni világok jönnek létre a grafikai lapokon.
A kiállítóhely mérete, adottsága alapján válogattuk az anyagot, 123 grafika szerepel a tárlaton 81 alkotótól.

Fő szempontként előtérbe állítottuk a grafikai nyelvezet gazdagságának, sokszínűségének bemutatását: a monokrómtól a színes grafikákig, a kisméretű mezzotintotól a nagyméretű kőnyomatokig, a linó és fametszettől, a rézkarcon és a litográfián át a szitanyomásig, a különböző témavilágok és megközelítéseken át a figuratív megfogalmazásoktól az absztraktig. Egy széles spektrum a tanszék műhelyeiben készült munkákból.

A kiállítás anyagát a 2001 és 2006 között diplomázottak munkáinak válogatott anyaga, a jelenlegi évfolyamok hallgatóinak munkái és az említett időszakban oktató tanárok egy-egy munkája képezi.
A hallgatói anyag egy részét a „KÉP A KÉPBEN” című tanszéki pályázatra beérkezet munkák alkotják.

Egy olyan alkotói műhelyről kapunk életjelet, ahol ápolják a magyar grafika hagyományait, ugyanakkor szabad teret engednek értékes művészi kezdeményezéseknek az alkotói személyiség kialakulásának a támogatásán keresztül.