KÖZÉP60 – építészet és oktatás | A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karának Középülettervezési Tanszéke – 1946-2006

Budapest Galéria

1036 Budapest, Lajos utca 158.

2006. szeptember 18 – október 15.

Megnyitó:

2006. szeptember 18. (hétfő), 18:00

Megnyitotta:

CSÁGOLY FERENC, tanszékvezető egyetemi tanár

BTM – Budapest Kiállítóterem

1056 Budapest, Szabad sajtó út 5.

2006. szeptember 18 – október 15.

Megnyitó:

2006. szeptember 18. (hétfő), 15:30

Megnyitotta:

ELTÉR ISTVÁN, a Magyar Építész Kamara elnöke és
REISCHL GÁBOR, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke

BME Központi épület – aula

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

2006. szeptember 18 – 23.

Megnyitotta:

BECKER GÁBOR, a BME Építészmérnöki Karának dékánja

A kiállítás kurátorai:

Sulyok Miklós, Major György

Kiállító építészek:

Balázs Mihály | Cságoly Ferenc | Fejérdy Péter | Karácsony Tamás | Kaszás Károly | Klobusovszky Péter | Lenzsér Péter | Major György | Radványi György | Sugár Péter | Török Ferenc | Breiter Artúr | Farkasdy Zoltán | Fazakas György | Gádoros Lajos | Hercsuth György | Hofer Miklós | Jurcsik Károly | Kaszás Károly | Komondy Zoltán | Krizka György | Müller Ferenc | Puhl Antal | Rimner János | Török Ferenc | Tróznai Attila | Varga Levente | Virág Csaba | Weichinger Károly

Különleges pillanat a mostani a Középülettervezési Tanszék történetében:
a hatvanéves évforduló nemcsak lezár egy korszakot, hanem jelentős változások nyitányával esik egybe. Az Építészmérnöki Karon a most, 2006 őszén nyíló tanévben indul a többciklusú képzés, amely az ún. bolognai folyamat részeként, tágabb értelemben, alapjaiban reformálja meg az egész magyar felsőoktatást. A településeink képét alapvetően befolyásoló középületek tervezését legmagasabb szinten éppen a BME Középülettervezési Tanszékén oktatják.
Joggal állíthatjuk tehát, hogy a Tanszék, mindenkori oktatói és az itt diplomázott számos kiváló építész révén, meghatározó szerepet töltött és tölt be ma is Magyarország építészetében, épített környezetünk formálásában.

Az a mítosz és aura, amely a Középülettervezési Tanszéket Weichinger Károly óta kíséri hallgatók és oktatók, gyakorló építészek körében, döntően a Tanszéken uralkodó gondolkodási szabadságon, az oktatók kiválóságán, a valóságos, egyedi feladatokon és a nyitott építészetszemléleten is alapul, amely mindig a legmagasabb követelményeket állítja a hallgató elé, miközben bátorítja az egyéni elképzelések kibontakozását. S a legfontosabb talán az első tanszékvezetőtől, Weichinger Károlytól a mai vezetőig, Cságoly Ferencig ívelő
hit a személyes tanár-diák viszony, az építészeti minőség és az építészhivatás kultúrateremtő erejében.

Sulyok Miklós