MENASÁGI PÉTER | Tengely

Budapest Galéria

1036 Budapest, Lajos utca 158.

2006. április 27 – május 28.

Megnyitó:

2006. április 27. (csütörtök), 18:00

Megnyitotta:

GÁLHIDY PÉTER, szobrászművész

A 2004-ben Budapesten felállított Mansfeld Péter-emlékművel ismertté vált kiváló fiatal szobrászművész, Menasági Péter első nagyobb önálló kiállítását mutatja be a Budapest Galéria.

Menasági Péter a valóság egyszerű, reproduktív utánzását messze maga mögött hagyva jutott el a statika dinamikáját kihasználó, kerékmozgásra épülő szobrok megalkotásához. Letisztult, redukált formavilágú, tárgyszerű jelekkel operáló, sajátos nyelvezetet alakított ki munkáiban, amelyeknek a kerék a fő motívuma. Nagyvonalú, geometrizáló formái a tiszta felületek dekorativitását eredményezik, amelyet a kivitelezés perfekciója is erősít. A kerékszobrokban a mozgás fizikai megjelenítése az ideától a technikai, majd a transzcendens felé tartó mozgásállapot felépítése a cél. A DLA (Doctor of Liberal Arts – a szabad művészetek doktora)-képzés szobrászati programja során kidolgozott kutatási irányok egyike volt az eltérő karakterű anyagok használatával megvalósuló precesszáló (a föld tengelye körüli mozgáshoz hasonló) mozgás vizsgálata a szobrászatban. A rögzített középpont körül, ferde tengely sugarában mozgatott kerék tanulmányozása különböző anyagokban a mozgásfajták különbözőségét tette láthatóvá. Menasági újabb szobraiban ugyanis a kerék, a kör geometriája kiegészült a víztömegek mozgatásával. A masszív, súlyos, nehezen megmunkálható kőfajták (andezit, bazalt, gránit) választása mellett különösen szembetűnő a víz hidrargikus tulajdonságait kiaknázó szobrászati szemlélet. Az összegyűjtött víz maga is kör alakban szeret megjelenni, mindemellett a kő tisztaságát hordozó nyers erő közege is. A víz, amely a megtisztulás eszköze, a benne való elmerülés okán a transzcendens világot hozza kapcsolatba a szobrokkal.

(Készman József: A maradandóság pörgettyűi, 2003)