TAKÁTS MÁRTON | Színesben (is)

Budapest Galéria

1036 Budapest, Lajos utca 158.

2007. március 1 – április 1.

Megnyitó:

2007. március 1. (csütörtök), 17:00

Megnyitotta:

STURCZ JÁNOS, művészettörténész

Takáts Márton városi csodái, furcsa városképei, párizsi kávéházakat idéző és műtermét, közvetlen alkotói közegét megragadó lapjai különös szintézisbe olvasztják az objektivitások valószerűségét és a szubjektum átéltsége által vezérelt fantázia-birodalmat: a valóságos díszletek között, a pontosan beazonosítható közegekben bármi megtörténhet, a jelenbe tolakodnak a múlt emlékei, irodalmi és művészeti idézetek kelnek életre, s így a jelentéskörök is átértelmeződnek, új tartamokkal dúsulnak. Takáts Márton művészetének talán legjellemzőbb vonása ez a valószerű és valóságon túli világ közötti villódzás, ambivalencia, amelyet a kidolgozottság fegyelme vagy a megjelenítés laza könnyedsége által megteremtett rendkívül erőteljes atmoszférikus sugárzás éltet.

Wehner Tibor

(Elhangzott Kiss Attila Etele és Takáts Márton grafikusművészek Mítoszok és Városi Csodák címmel a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban 2003-ban rendezett kiállításának megnyitóján.)

További információ: www.takatsmarton.hu