Lukács József Joka és Ráth Géber Attila szobrászok kiállítása

Budapest Galéria

1036 Budapest, Lajos utca 158.

2008. április 4 – május 4.

Megnyitó:

2008. április 4., 17:00

Megnyitotta:

VÁRNAGY TIBOR, művész-kurátor

„A kiállítást a földszinten elhelyezkedő öt teremre tagolt kiállítási térbe tervezem. A tér tagoltságát evidens módon a kiállítási tematika tagolására kívánom felhasználni, különböző egymásra reflektáló, de alapjában véve független fejezetek formájában. A kiállítás során értelemszerűen nem szeretnék kifejezetten szobrokat kiállítani, a szobrászatról, a formákhoz, objektekhez fűződő viszonyunkról kívánok beszélni, illetve azzal kapcsolatos gondolatokat, érzeteket ébreszteni. Maga a kiállításon szerepelő hagyományosabb értelemben vett szobrászati anyag a teljes kiállításnak talán az egynegyed részét tenné ki, miközben szándékom szerint mindvégig a szobrokról és szobrászatról beszélnék. Az általam elképzelt kiállításon különböző médiumok szerepelnek; szobor, installáció, törmelék, fotó, vagy videó és emellett szeretnék hely-specifikus munkákat bemutatni.”

Ráth Géber Attila

„Az elmúlt három év folyamán túlnyomórészt, a Magok sorozattal foglalkoztam. Lényege, egy központi alapfomából, centrumból kiinduló formai játékhalmaz és ezen formák, más anyagokkal, fémekkel, csonttal, fákkal kiegészített különböző kapcsolatainak megjelenítése.Először csak önálló , egy tömbből készítve el ezeket majd, több munkát egy időben egymás mellé rendelve faragtam őket, különböző méretben és anyagban. Mérettől függően ezeket különböző belső illetve külső helyeken elhelyezve. A faragás ideje alatt, folyamatosan változtatom a szobrot, és annak »tervezett« rajzát is. Amit az egyiken elkezdek alakítani, azt a másik anyagon folytatom és átalakítom. Így próbálom keresgetni az adott munkában felmerülő lehetőséget és kiválasztani egyfajta, álapotszerű »megoldást«. A kiállításon ezért, az elmúlt évek szobraiból és a szobrok rajzaiból illetve nyomatiból szeretnék egy összefüggő anyagot bemutatni. Minden fontosabbnak itélt munkámhoz tartozik egy vegyes technikával készült, egy az egyes méretű rajz is.”

Lukács József Joka