Solti Gizella textilművész kiállítása

Budapest Galéria

1036 Budapest, Lajos utca 158.

2009. július 2 – augusztus 9.

Megnyitó:

2009. július 2. (csütörtök), 17:00

Megnyitotta:

WESSELY ANNA, művészettörténész

Részletek a megjelenő katalógusból:

„A gobelint terven befejezni nem lehet. Hol marad a szenzációja és izgalma a szövésnek.”

Ferenczy Noémi jegyzeteiben olvasom a fenti sorokat.

A gobelin szövésekor a szövéssel egyszerre jön létre az alapanyag az ábrázolt formával, a színnel, a tónussal. Más a helyzet a festészetnél. A festő választ egy alapanyagot – fát, falat, egy keretre feszített vásznat – és arra fest. Ha hibát követ el, javíthat az újra festéssel. Kedve szerint megváltoztathatja az eredeti elképzelését is.

A szövés előtt lehetőleg mindent el kell dönteni. A technikai kötöttség miatt – szövőszék – a kész munkát csak a befejezéskor lehet látni. Közben emlékező képességre és fegyelemre van szükség.

A keleti bölcselők az IDŐ és a TÉR magyarázatánál a szövés rendszerét, vagyis a függőleges felvetést, mint időt, a vízszintes leszövést, mint teret használták példának.

A klasszikus francia gobelinszövés a felvetőszálak teljes elfedését követeli meg, amit a vetülékfonalak szoros sorai képesek is teljesíteni.

Az utóbbi években készült munkáimnál arra törekedtem, hogy a rejtett felvetőszálakat láthatóvá tegyem. A függőleges szálak így aktív módon részt vesznek a felület kialakításában. A formák alakítását is képesek vállalni. Ezek a változások, hogy milyen mértékben és módon változtatják meg az eddig ismert és használt szigorú szövési szabályokat, azt magam döntöm el. Vagy a kéz ritmikus mozgását alapul véve a konstatált hatást rendszerré szigorítom, vagy a rendszertelennek látszó hatás élményét fogadom el, így érve el a szövés „izgalmas” fokozását. A Menedék, A császár üzenete, a Teremtmények című munkáim példázzák az újszerű törekvéseimet.

Évekkel korábban a duplafelvetéssel kísérleteztem. Ha egy sík felületen két réteget akartam létrehozni, akkor a duplaszálas felvetést kettéválasztottam és a két egyszerű rendszeren külön – külön folytattam a szövést. Így egy sík téglalap egyik sarkán két egymást fedő sarok keletkezett. A Nem golyóálló palást néven ismert, 1981-ben szőtt duplafelvetésű munka a pápa elleni merénylet döbbenetére készült. A palást közepén a koszorú formája elválik a síktól. Plasztikus forma keletkezett tisztán szövési megoldással.
A szövés bőséges tárháza lehet az újabb és újabb ötleteknek. Az Ősasszony felfigyelt arra a jelenségre, amikor a szélviharban az erős, állva maradó fűszálakat a lágyabb, puhább füvek körbeölelték, átszőtték és megtanulta a szövést.

Számára és számunkra ez volt a szenzáció.

Solti Gizella

Támogatók:
Magyar Képző és Iparművészek Szövetsége