Faust II. Realitás és fikció a kortárs fotográfiában

Budapest Galéria

1036 Budapest, Lajos utca 158.

2012. október 25 – november 24.

A kiállítás kurátora:

Uhl Gabriella

Kiállító művészek:

Apáti-Tóth Sándor | Bozsó András | Csontó Lajos | Erdős Gábor | Frankl Aliona | Gábor Enikő | Hajdú József | Haris László | Hegedűs 2 László | Herendi Péter | Horváth M Judit | Kádas Levente | Maria Kapajeva | Károly Sándor Áron | Kovács Endre | Kovács Melinda | Krajnik István | Landthaller Judit | dr. Matyasi Gábor | Seres Géza | Síró Lajos | Soltész István | Somogyi Márk | Stalter György | Szamódy Zsolt Olaf | Szilágyi Lenke | Tarjáni Antal | Telek Balázs | Tóth Ego István | Varsányi András | Vedres Ági

Megnyitó:

2012. október 25., 17:00

Megnyitotta:

SZILÁGYI ÁKOS, esztéta

Zenél:

Szőke-Kállai-Váczi trió

A Fotóhónap2012 eseményei – változtatva a korábbi gyakorlaton – központi tematika köré épül: realitás és fikció szerepét, arányát és megmutatkozási lehetőségét vizsgálva a kortárs fotóművészet alkotásaiban.

Elméleti megközelítésben a kérdéskör tágan értelmezhető, a technikai trükköktől az épített és elképzelt világ megjelenítéséig széles a művészi mozgástér. A címként választott Faust II. Goethe klasszikus alkotásának kevésbé forgatott, filozofikus részére utal szándékoltan, a teremtés aktusának a fotográfiában értelmezhető és fellelhető nyomainak központba állításával, reflektálásával. A német író alkotásának segítségével a tematika visszautal arra az időre, amikor a művész még istennek tartotta magát, s a művészetben a teremtés átélésének és megismétlésének aktusát látta, halandóként újrajátszhatta az alkotás folyamatában e színjátékot. A teremtés szava és aktusa áll(t) szemben a halállal. Ez a veszélyes kaland a „művészet” maga, amelyik azt kockáztatja, hogy kollektivizált álláspontok, gesztusok, érzelmek és érvrendszerek gyűjtőhelye lesz, miközben a művet és saját magát teremti egyszerre. Manapság is aktuális kérdése a fotóművészetnek az egyéni és/vagy világteremtés, ezeknek a kreációknak, módozatainak, lehetőségeinek a fotográfiában betöltött szerepével és fotográfiai eszköztárával ismerkedne és ismertetne meg a Fotóhónap2012 eseménysorozata.