Lépték

Formátum:

iBooks | PDF

Szövegek:

Gadó Flóra, Szegedy-Maszák Zsuzsanna

Szerkesztők:

Gadó Flóra, Szegedy-Maszák Zsuzsanna

Fotók:

Eln Ferenc | Juhász G. Tamás | Kokesch Ádám

Grafika és eBook szerkesztés:

Eln Ferenc

Felelős kiadó:

Dr. Láng Orsolya

BTM régészeti főigazgató-helyettes

Ahogy a lépték kifejezés a lépés szóból ered, úgy saját testünk mint mértékegység válik a kiállítás kiindulópontjává és egyben tematikus alegységévé. Ezt követi az otthon, a privátszféra és a használati tárgyak mérethez való viszonya, majd tágabb környezetünk, különféle tájak és az univerzum ábrázolásaiban végződik a kiállítás. Külön egységet képeznek 
a témába illeszkedő absztrakt, nonfiguratív munkák. Ezen altémákon túl figyelmet kapnak azok a technikák is (például a sokszorosító eljárással készült nyomatok), amelyek esetében a technikából fakadó korlátok 
miatt ritka a szokásostól kisebb vagy nagyobb méretben készült műtárgy.

eBook (kép, szöveg, videó, interaktív oldalak)

PDF (kép, szöveg | 11,5 MB)