Nagy Csilla

6 × 4, 2012, indigó, plexi, fény, 305 × 205 cm

NAGY CSILLA | A házból, a kertből…

Budapest Galéria

1036 Budapest, Lajos utca 158. | emelet

2016. február 26 – április 3.

Megnyitó: 2016. február 25., (csütörtök) 18:00

Megnyitja:

Margl Ferenc

kritikus

A fiatal művésznek ez az első önálló kiállítása Magyarországon, amely retrospektív jellegű: a tárlat néhány évet felölelő munkásságából válogat.

Nagy Csilla különböző médiumokon keresztül fejezi ki magát. Munkamódszerét olykor nagyobb lélegzetvételű, sok munkát, időt és teret igénylő alkotások, máskor egészen egyszerű, banális és személyes tárgyalkotás jellemzi. A legalkalmasabb eszközöket és anyagokat megválasztva keresi a legtisztább és legérthetőbb lehetőséget a gondolat kifejezésére. Munkái a lassan, de biztosan kibontakozni látszó vezérfonal, az emlékezés, emlékhagyás fogalmai köré épülnek.

Nagy Csilla

Mellény, 2014, bogáncs, vállfa, 38 × 60 cm

A Budapestről, szülővárosába, Galántára visszatért fiatal művész szűkebb és tágabb életterére reflektálva keresi a fogódzókat és a jeleket, amelyek mentén érdeklődése kibontakozhat. Alkotásait sokszor konkrét személyek tárgyaiból, hagyatékából hozza létre, mintegy kisajátítva belőlük valami esszenciát, ami épp akkor, épp ott lényeges számára.

A konceptuális gondolkozás mellett a művek fő hajtóereje a hozzáadott érzelmi többlet. „Romantikus konceptualizmusával” Nagy Csilla munkái letisztultságával közérthetőségre törekszik, és szabad teret ad a nézői olvasatoknak.

Nagy Csilla

Mentem halászni, 2015, balsafa, fekete festék, szárított növények, füst, 20 × 25 × 6 cm

„Az »én« közvetetten áll a munkák középpontjában: a főszerepet mások személye tölti ki: családtagok és eddigi életemet meghatározó személyek. Rajtuk keresztül elemzem önmagam. Ösztönösen érdeklődöm a lélektan iránt, önmagam és mások megfigyelése foglalkoztat. Ez a pszichologizáló attitűd/hajlam olyan fogalmak köré szerveződik, mint a transzgenerációs transzmisszió (a generációs hibák, gondolkodási sémák öröklődése), azok felismerése majd javítása; saját lehetőségeim, önmagam meghaladása; a sors és a fejlődés lehetősége a genetikai és a karmikus determinációban.”

Nagy Csilla