PARAMNÉZIA | A tökéletes megismételhetetlenségének nyomasztósága | A 6D csoport kiállítása

Budapest Galéria

1036 Budapest, Lajos utca 158. | földszint

2017. január 20 – február 26.

6D csoport tagok:

Győri Blanka, Hardi Ágnes, Hitter Magdolna, Horváth Csilla, Ilka Rita, Koller Margit, Lipták Ágnes

Megnyitó: 2017. január 19., (csütörtök) 18:00

Megnyitó esemény:

Ilka Rita performansza, közreműködik Hardi Ágnes

II: MIMÉZIS I MEDITÁCIÓ I MANTRA I REPRODUKCIÓ I VISSZAJÁTSZÁS I SPIRÁL I KÖR I PATTERN I MONOTONITÁS I TÜKÖR I TAUTOLÓGIA I VISSZATÉRŐ ÁLMOK I GYŰJTÖGETÉS I KALEIDOSZKÓP I FRAKTÁL I KÖZHELY I MÉMEK I TÁRGYHALMOZÁS I EMLÉKEZÉS I SOKSZOROSÍTÁS I RUTIN I KÉNYSZER I HORROR VACUI I RITMUS I KIOLTÁS I KÉP A KÉPBEN I PARAFRÁZIS I PALINDROM I MINTAKÖNYVEK I GIF I REPETÍCIÓ ÉS NYUGALOM I FELÉPÜLÉS–VISSZAÉPÜLÉS :II

„Az ismétlés és az emlékezés ugyanaz a mozgás, csak ellenkező irányban, mert amire emlékezünk, az volt, vagyis visszafelé megismétlődik; a tulajdonképpeni ismétlés ezzel szemben előre emlékezik. Ezért – már amennyire lehetséges – az emlékezéssel ellentétben boldoggá teszi az embert, persze csak akkor, ha időt szakítunk az életre, és nem keresünk már születésünk órájában ürügyet arra, hogy kilépjünk belőle, mondván, elfelejtettünk valamit.”

Søren Aabye Kierkegaard: Az ismétlés

A 6D csoport jelen kiállításában az ismétlés témáját járja körül: a repetitív cselekvések, a mozgás, mint folyamat és az ismétlés időbeli vonatkozása kerül fókuszba. Az ismétlődő cselekvések két pólus között mozognak: kényszerességükben a kiüresedés nyilvánul meg, de szertartássá is alakulhatnak, mely segít egyben tartani a személyiséget. Mikor válik a meditatív elmélyülés megéltté és mikor marad unalmas, hétköznapi időtöltés? Az ismétlés, mint a múlthoz való ragaszkodás rendszert és biztonságot adhat, de az emlékek újra és újra felidézése megnehezítheti a jelen megélését és menekülési kísérletté is válhat.

A megvalósításhoz egy, a csoport által preferált alkotói módszer társul: a kiállított tárgyak nem pusztán a white cube-ban elhelyezett, autonóm művekként szerepelnek egymás mellett, hanem egy összetett installációs kísérlet részeivé válnak. Az egyéni munkákat – a tagok közötti kommunikáció útján – már a készítés során egymásra és a galéria terére hangolták.

Ebbe a mögöttes belső logikába enged betekintést az egyik teremben látható „add tovább” játék, melynek során a csoporttagok saját koncepciójukat mindig csak a sorban következő embernek adták tovább, így alakult egyik műből a másik.

A 6D csoport frissen diplomázott képzőművészekből 2015-ben alakult együttműködés. Munkáik többnyire olyan objektumok, közvetítő elemek, melyek a láthatón túl további dimenziókat fogalmaznak meg, kiterjesztve a tér és az idő megszokott érzékelési lehetőségeit, az építészeti és a szobrászi, illetve az irreális, a virtuális és a valós tér határmezsgyéjén egyensúlyozva. Az elmúlt években több projektet és kiállítást hoztak létre, köztük az Omnivore Galériával közösen szervezett Egymás mellett középen kiállítás-sorozatot, vagy az Open Pool Festivalt.

Kapcsolódó programok:

Sass Valéria tárlatvezetése

2017. február 5., (vasárnap) 16:00