Miklos Gaál

Silhouettes, C-print sorozat, 2014

A gondolat tekintete

Miklos Gaál és iski Kocsis Tibor kiállítása

Budapest Galéria

1036 Budapest, Lajos utca 158.

2017. augusztus 2 – szeptember 10.

Kurátor:

SULYOK Miklós

Kiállító művészek:

Miklos GAÁL

(1974, Espoo, Finnország)

iSKI KOCSIS Tibor

(1972, Kisvárda, Magyarország)

Megnyitó:

Megnyitó: 2017. augusztus 1., (kedd) 17:00

Megnyitja:

SZÉPLAKY Gerda

esztéta

Miklos Gaál és iski Kocsis Tibor művészetének központi kérdése a valóság helyzete és annak az ábrázoláshoz való viszonya; közelebbről a tapasztalat és az érzékelés szerepe a valóság művészi megteremtésében. A kiállítás a két művész közös rendezésében mutatja be a kérdésre adott válaszaikat.

Miklos Gaál a fotó, a videó és az installáció eszközeivel kísérletezve vizsgálja az ábrázolt tárgy és a látszat összefüggését, kívülállóként szemlélve a véletlenszerűen elrendeződő valóságelemeket. A művein megjelenő helyzetek és jelenetek a hétköznapi élet és környezet elemeit olyan összefüggésben mutatják meg, amelyek teljesen új, szokatlan értelmezésre vezetik a nézőt, mintegy átkeretezve a megszokott látványokat.

iski Kocsis Tibor művészetének problémája is közel áll Gaáléhoz: nála a tárgy és a lét összefüggéséről van szó. Mivel művészete konceptuális alapú, művei gondolati háttérbe ágyazódnak, miközben gondosan megkomponált és bravúrosan megfestett-megrajzolt képei sohasem mondanak le az érzéki látvány kifejező erejéről. A számos különféle technikával – olaj-vászon festmény, pasztell, szén- és ceruzarajz, szitanyomat, fotó, ofszetnyomat – kivitelezett mű témája a természet mint ember nélküli és mégis ember alkotta valóság. Kiállított sorozatművein iski Kocsist a természet egészének ábrázolása foglalkoztatja, a világűrtől és a Holdtól a fűszálig terjedő dimenzió-skálán. A kiállítás installálása érthetővé teszi, hogy a természet bármely, élő, vagy élettelen részletét szemléljük is, mindig egyetlen egésszel van dolgunk, amely mindig az emberhez való viszonyból nyeri értelmét.

Miklos Gaál

A-tól S-ig és vissza, video loop, 2012

Miklos Gaál

Soap, C- print, 2008

Miklos Gaál

Stratus Cumulus Cirrus Whatnot, animált videó, 2017

Miklos Gaál

Stratus, Cumulus, animált videó, 2017

A két művész olyan munkák sorát mutatja be, amelyekben a természet a szemlélődés, elmélkedés terévé válik. A romantikus avantgárd szemlélet mentén megalkotott, változatos médiumhasználatú közös kiállítás fényképeken, festményeken, rajzokon, videókon és szitanyomatokon keresztül mutatja be a hétköznapi látványt, amely az ábrázolás módja következtében átértelmeződik; a művészeti anyag maga is a természet részeként demonstrál.

Gaál szuggesztív munkáiban a hétköznapi motívumok diszkréten, meglepő módon alakulnak át. Mit is látunk valójában? Nincs a valóságtól elrugaszkodott, különálló művészi témája, számára a közhelyszerű – szélesebb ideológiai értelemben – „átlátható” tájképek, tárgyak, részletek érdekesek. Ezeket nagyfelbontású kép vagy videó formájában tárja a néző szeme elé. Gaál megtalálja az észlelés azon pontjait, ahol hagyományos módszerekkel demonstrálhatóan a képzelet és ráérzés egysége jelenik meg. Bemutatja a mindennapi élet szubjektív tapasztalatát – kiemelve és új fénybe helyezve a hétköznapiságot, a közhelyeket. Módszere gyakran ellentétes a hagyományos fényképezési attitűddel, azaz a fényképnek, mint a valóság illúziójának szétszedésével. Gaál a megmagyarázhatatlan dolgokkal játszik, és felhívja a figyelmet az állandó kétértelműségre.

iski Kocsis témája is maga a természet, annak mikro- és makrokozmosza. Egy lehetséges emberközpontú kortárs környezetdiagnózist készít. A látható valóság relativitására hívja fel a figyelmet. Átfogó világképünk egy-egy témáját más-más művészeti médiumban interpretálja, majd gyakran az ismétlés vagy a tükrözés vizuális nyelvén keresztül nyomatékosítja azt, illetve a változó nézőpontok fontosságát ragadja meg, amikor ugyanazon témákat párhuzamos ábrázolással járja körbe.

Miklos Gaál, iski Kocsis Tibor

iski Kocsis Tibor

Ferihegy, giclee nyomat, 60 × 60 cm, 2014–2017

iski Kocsis Tibor

giclee nyomat, 33,5 × 29,7 cm, 2017

iski Kocsis Tibor

giclee nyomat, 33,5 × 29,7 cm, 2013–2017

iski Kocsis Tibor

Hármashatárhegy, giclee nyomat, 30 × 40 cm, 2017

iski Kocsis Tibor

Artificial nature, giclee nyomat, 30 × 40 cm, 2017