És a falakat bőrnek nézed

Budapest Galéria

1036 Budapest, Lajos utca 158. (földszint)

2021. október 22. – 2022. január 9.

Kiállító művészek:

Alia Farid | Horváth Gideon | Kateřina Konvalinová | Petrányi Luca | Charwei Tsai

Kurátor:

Gadó Flóra

Grafika:

Jákob Bálint

Megnyitó:

2021. október 21., (csütörtök) 18:00

Megnyitó performansz:

Vadas Zsófia Tamara és Vass Imre

Az És a falakat bőrnek nézed kiállítás azt vizsgálja, hogyan foglalkoznak kortárs képzőművészek a tánccal mint közösségi mozgásformával és rituális gyakorlattal. A kiállítás címe, mely a vietnámi-amerikai író, költő Ocean Vuong egy versének részletéből származik, utal arra a paradox helyzetre, hogy egy olyan dinamikus műfaj mint a tánc, hogyan tud egy kiállítótér falai közt bemutatásra kerülni és az alapvetően statikus kiállítás formájában önazonosan megjelenni. Ez leginkább a mozgóképen keresztül valósulhat meg: így válik a videó és a film a kiállítás fő médiumává.
A kiállításon szereplő munkák egy része Európán kívüli, ma is aktívan előadott rituális táncokat mutat be és értelmez újra. Ezek egyaránt köthetőek a hétköznapokhoz vagy olyan, kiemelten fontos eseményekhez egy közösség életében, amelyek együttes feldolgozása a táncon keresztül történik. A művészek egy antropológus érzékenységével dokumentálják ezen közösségek hosszú időkre visszanyúló és ma is aktív rítusait. A különböző esztétikájú videomunkákon keresztül azt a kérdést teszik fel, hogy miként változott a rítus fogalma és gyakorlata az elmúlt évszázadokban, mi lehet a szerepük napjainkban és milyen összefüggés van a tánc és a rituális gyakorlatok között.
A különböző hagyományok, kultúrák egymáshoz kapcsolása és a rituális mozgásformákhoz kötődő kortárs asszociációk több műben hangsúlyosak, hasonlóan ahhoz a kérdéshez, hogy mennyiben tud a tánc felszabadító ereje napjaink válsághelyzetében egyfajta kiutat jelenteni. A tánc során a test felszabadítása, az önmagunkból kilépés, az önfeledtség és a transz állapota visszaköszön a művekben, mindeközben a test tudatosítása, koncentrált megélése is hasonlóan központi témává válik. Ugyanakkor a különböző rítusokhoz köthető táncok és egyéb mozgásformák sosem önmagukba zártan jelennek meg: a munkák előtérbe helyeznek aktuális társadalmi, gazdasági folyamatokat is, legyen szó egy közösség legfőbb bevételi forrásáról, a halászatról vagy a fiatal felnőttek kiégéséről és eszképizmusáról napjainkban.

Logo Slovensky institut_final_modre-HU_honlapra

Fotók: Juhász G. Tamás