Határeset 2.0

Kelet-Közép-Európa, újra

Budapest Galéria

1036 Budapest, Lajos utca 158.

2022. szeptember 30. – november 27.

Kiállító művészek:

Yana Bachynska | Bozzai Dániel és Máté Dániel | Vasile Cătărău | Megan Dominescu | Olga Dziubak | Erményi Mátyás | Alina Kopytsa | Molnár Judit Lilla | David Přílučík | Emília Rigová | Sergey Shabohin | Jiří Žák

A kiállítás kurátora:

Don Tamás

Megnyitó:

2022. szeptember 29., (csütörtök) 18:00

Zenei performansz:

ZSÜJA

A kiállítás a kelet-közép európai identitás kérdésével foglalkozik olyan fiatal képzőművészek munkáin keresztül, akik számára a régiós rendszerváltások már nem feltétlenül jelentenek viszonyítási pontot, akik a Keleten innen, Nyugaton túl viszonylagosságát már nem tekintik történeteik sarokpontjának. Munkáikban a régió geopolitikai helyzete mellett számos más identitásformáló elem társul, ezek szövedékén át látszik Kelet-Közép-Európa változó alakja.

A kiállítás címét Hunčík Péter Szlovákiában élő magyar pszichiáter regénye (2009) inspirálta, amely egy határmenti, vegyes lakosságú szlovák kisváros közösségén keresztül mutatja be a régió huszadik századi történelmét. A kifejezés utal egyrészt a határok kiemelt jelentőségére a régióban, másrészt arra a köztes helyzetre, amelyet a Nyugat és Kelet közöttiség teremt, az „inkább itt-kevésbé ott” folyamatosan változó szempontjaira, az állandó viszonylagosságra.

A Határeset 2.0 a debreceni MODEM idén ez év januárjában megnyílt kiállításának újragondolása. Az első Határeseten öt ország (Csehország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Románia) tizennégy fiatal művészének alkotásai voltak láthatóak, amelyek többsége kifejezetten arra a tárlatra készült. Míg a debreceni tárlaton nagy hangsúly került az 1848 és 2021 közötti időszak történeti kontextusainak – nyelv, határ és regionális önmeghatározás fogalmain keresztüli – felvázolására, addig a mostani, a Budapest Galériában megrendezésre kerülő kiállítás a régión belüli marginalizált csoportok helyzetének beemelésével egészült ki. Az Ukrajnában zajló háború újra megkerülhetetlenné tette a határok és a régiós szolidaritás kérdését, több szempontból újrarajzolva Kelet-Közép-Európa mentális térképét. Mindezekből következően fontos volt, hogy a meglévő alkotások mellett olyan, a tágabb értelemben vett kelet-közép-európai régióból származó művek is bemutatásra kerüljenek, amelyek a nyugat-kelet dichotómia kizárólagosságának csapdája helyett reflektálnak a régión belüli társadalmi problémákra, a kitekintés helyett a befelé fordulásra is.

Együttműködő partner:

modem

Fotók: Juhász G. Tamás