A legrövidebb idő elve

Varju Tóth Balázs kiállítása

Budapest Galéria

1036 Budapest, Lajos utca 158. (emelet)

2023. november 15. – 2024. január 28. (meghosszabbítva!)

Kurátor:

Gadó Flóra

Grafika

Zajácz Petra

Megnyitó:

2023. november 14., (kedd) 18:00

Zenei performansz:

Porteleki Áron

A kiállítás tulajdonképpen egyetlen hangot és mozgóképet magában foglaló mű, amely egyszerre reflektál a Budapest Galéria tereire és mozdul tőlük el. A három éve Hollandiában élő művész ezen munkája absztrakt módon beszél a saját helyünk keresésének és megtalálásnak kérdéséről. Milyen orientációs pontok segítenek abban, hogy eligazodjunk saját életünkben? És mi történik, ha ezek a pontok instabillá válnak? Egyáltalán: érezhetjük-e magunkat otthonosan a világban vagy szükségszerű a talajvesztettség? A kiállításban különböző terek (lakóhelyek, kiállítóterek) jelennek meg a bizonyosság megtalálásnak lehetséges helyszíneiként, hogy aztán a minket kísérő, egyes szám első személyű hanginstalláció az ezzel kapcsolatos kételyeket vesse fel.

Varju Tóth Balázs az elmúlt években kezdett el kísérletezni a szövegírással. A részben autofikció, részben kísérleti szöveg egy történet nélküli, filozofikus narratívát hoz létre, amelyben az otthonkeresés, el/kimozdulás, bezártság, változás(ra való igény), idegenség összefüggései tematizálódnak. A felvillanó mozgóképek különböző, a tájékozódást és a figyelmünk rögzítését segítő helyszínek, terek metaforáiként értelmezhetők, mint például a világítótorony jelzőfénye vagy egy szoba üressége. Fontos azonban, hogy ezek a rövid jelenetek nem a kiállítótéren végigvonuló hanganyag illusztrációi: a művészt éppen a szöveg és képek viszonya, az azon keresztüli elbizonytalanítás és feszültségteremtés érdekli. A címadó kifejezés a fizikában a fénysugarak két pont közötti legrövidebb idő alatt megtett útját jelenti: a kiállítás kísérlet egy immerzív videóinstalláció létrehozására, amely ugyanakkor nem a totalitásra törekszik, hanem a töredékességre, és az elbeszélés nehézségeire, töréspontjaira, zavaraira mutat rá.

Varju Tóth Balázs (1990) Amszterdamban és Budapesten él és dolgozik. Tanulmányait az ELTE-n (Filmelmélet, filmtörténet), a MOME-n (Media Design) és az amszterdami Sandberg Instituuton (Fine Arts) végezte. 2019-ben Derkovits ösztöndíjas volt, 2017 óta az FKSE tagja.

Jellemzően videóinstallációkat készít. Munkáiban a hangzó és írott szöveg is fontos szereppel bír – akár a mozgóképek részeként, akár azokon kívül –, valamint a repetíció, az időbeli elnyújtottság is meghatározó jelentőségűek. Az utóbbi években érdeklődése egyre inkább ontológiai kérdések felé fordult. Művei egy olyan világot vesznek alapul, melyben az individuumnak kevés ráhatása van a körülötte lévő világ történéseire, s melyben a kiszolgáltatottság alapélmény.

NL_Branding_Netherlands_01_CMYK_FC

Fotók: Juhász G. Tamás