Kedvezmények és díjtalan belépésre jogosító körülmények:

50%-os kedvezménnyel látogathatják múzeumunkat (EGT állampolgárok)

a.) családi kedvezmény igénybevételére jogosult, az az 1 vagy 2 fő felnőtt kísérő, akik legalább 2 fő közeli hozzátartozó, 18 éven aluli gyermekkel érkeznek. A két felnőtt a teljes áru belépőjegyet 50%-os mértékű kedvezménnyel vásárolhatja meg, a gyermekek (6-18 éves korig) érvényes diákigazolvánnyal diákjegyet válthatnak.
b.) EGT tagállam diákigazolvánnyal rendelkező polgára (kortól függetlenül) vagy EGT tagállamban kiadott érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők (kortól függetlenül)
c.) EGT állam polgárai a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig
d.) 62–70 év közötti vagy teljes öregségi nyugdíjra jogosult EGT állampolgár

20%-os kedvezménnyel látogathatják múzeumunkat

az ÉnBudapestem digitális kártyával rendelkezők

Díjtalanul látogathatják a BTM intézményeit az alábbi személyek (állampolgárságtól függetlenül):

a.) a kiskorúak 6. életévük betöltéséig
b.) a fogyatékkal élők és kísérőik (jogosultanként 1 fő)
• Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége igazolvány
• Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége igazolvány
• Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége igazolvány
• Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége igazolvány
• egyéb a fogyatékosság tényét egyértelműen alátámasztó dokumentum
c.) a miniszter által kiadott, érvényes szakmai belépővel rendelkezők
d.) érvényes Budapest Kártyával rendelkezők a Vármúzeumot, a Kiscelli Múzeumot, az Aquincumi Múzeumot, a Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóházát és a Varga Imre Gyűjteményt
e.) Magyarországi felsőfokú oktatásban résztvevő
• főszakos régész és történészhallgatók a Vármúzeumot és az Aquincumi Múzeumot,
• művészettörténész hallgatók a Vármúzeumot, a Kiscelli Múzeumot, valamint a Budapest Galéria kiállítóhelyeit: a Lajos utcai Kiállítóházat, a Varga Imre Gyűjteményt

Díjtalan továbbá a belépés a bel- és külföldi állampolgárok számára egyaránt amennyiben

a.) 70. életévét betöltött EGT állampolgár
b.) köznevelésben dolgozó pedagógusok, oktatók (EGT állampolgár), illetve EGT tagállamban kiadott pedagógusigazolvánnyal rendelkezők
c.) a legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet, érvényes igazolvánnyal rendelkező tagja (pl. Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Levéltárosok Egyesülete)

Díjtalan a belépés (állampolgárságtól függetlenül):

a.) minden hónap utolsó szombatján a 26 év alatti személyek, továbbá a 18 év alatti személyeket kísérő, legfeljebb két közeli hozzátartozó számára,
b.) valamennyi látogató számára Magyarország hivatalos nemzeti ünnepein (március 15., augusztus 20., október 23.)

Díjtalan a belépés

A III. kerületi Önkormányzat illetékességi területén élő s ott állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárok számára, az Önkormányzat illetékességi területén működő óvodák óvodásai és az őket szervezetten kísérő óvodapedagógusok számára, valamint az Önkormányzat illetékességi területén működő alap- és középfokú oktatási intézmények tanulói és az őket szervezetten kísérő pedagógusok számára a Budapesti Történeti Múzeum óbudai intézményeibe: Aquincumi Múzeumba, Budapest Galéria két kiállítóhelyére: a Lajos utcai Kiállítóházba és Varga Imre Gyűjteménybe, Kiscelli Múzeumba, Hercules villába, az állandó és időszaki kiállítások megtekintése és a szervezett gyermekcsoportok számára tartandó múzeumpedagógiai foglalkozások tekintetében.

Ingyenes belépésre jogosító igazolványok: az adott tárgyévre érvényesített

– A BTM baráti köreinek igazolványai,
– ICOM tagsági kártya,
– Hazai és nemzetközi újságíró igazolvány,
– KKDSZ igazolvány, SZAKMA igazolvány
– Idegenvezetői igazolvány abban az esetben, ha az idegenvezető csoporttal érkezik a Vármúzeumba, Kiscelli Múzeumba, Budapest Galéria kiállítóhelyeire: a Lajos utcai Kiállítóházba, Varga Imre Gyűjteménybe, az Aquincumi Múzeumba
– AICA és FKSE igazolvány a Kiscelli Múzeumba és a Budapest Galéria kiállítóhelyeire: Lajos utcai Kiállítóházba, Varga Imre Gyűjteménybe,
– Magyar Idegenvezetők Egyesülete (MIE) tagsági igazolványa az Aquincumi Múzeumba,
– Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége tagjainak munkatársai az intézményük által kiadott igazolással vagy igazolvánnyal.

Jelen utasításban fel nem sorolt, minden más esetben a BTM főigazgatójához, vagy az adott intézmény igazgatójához intézett kérés útján, egyéni elbírálás alapján a BTM főigazgatója az adott intézmény igazgatójának kezdeményezésére kedvezményes vagy díjmentes belépést biztosíthat.

Az egyes kedvezmények nem összevonhatók! A kedvezmények érvényesítéséhez a jogosultság tényét a jegyvásárlást megelőzően közölni, felhívásra – minden esetben – igazolni kell. A felsorolt igazolványok közül, a nem fényképes igazolványok mellett a személyazonosság igazolása szükséges.

Jelen utasításban feltüntetett belépődíjak és kedvezmények a múzeum állandó és időszaki kiállításainak megtekintésére vonatkoznak. A múzeumi rendezvényekre mindig az adott programra meghirdetett belépődíjak és kedvezmények érvényesek.