BARANYAY ANDRÁS, GULYÁS GYULA | 56 emlékére

BTM – Budapest Kiállítóterem

1056 Budapest, Szabad sajtó út 5.

2006. október 20 – november 5.

Megnyitó:

2006. október 20. (péntek), 17:00

Megnyitotta:

FITZ PÉTER, művészettörténész

Baranyay András, képzőművész
Önarcképei mellett kézábrázolásai jelentősek és nyomon követhetők művein annak az élménynek az elemei, melyek a forradalom alatt érték, s amire naplójában is utal.

A napló eredeti lapjait (hét lap) és négy olyan tusrajzot mutat be a kiállítás, melyek 1956. október és novemberében készültek.

„Baranyay Andrásnak fönnmaradt naplótöredéke és 1956. október 23-a és november 10 között készült rajzai in situ vizuális leletek a forradalomról…”

Sümegi György

Gulyás Gyula szobrászművész
Utcakő (1973-2006) sorozata látható a kiállításon. A forradalomra utaló munkái a kortárs képzőművészet változatos felfogásában, a tárgy és ebben az esetben szimbólum egybeesésével, a konceptualizmustól a ready made-ig fejtik ki a művész forradalomhoz fűződő viszonyát.