A köztéri műalkotások (csak a fővárosi tulajdonú közterületen vagy épületen) tervbírálata és szakvélemény kiadása Budapesten a Budapesti Történeti Múzeumnál rendelhető meg, időpont-egyeztetés és levélminta a Budapest Galéria Köztéri Művészeti Alkotások Osztályánál igényelhető (galeria@btm.hu, és/vagy szerdahelyi.mark@btm.hu, illetve 388-6784/108, 106).

A tervbírálat megrendelésével a zsűrit megrendelő személy/intézmény kötelezettséget vállal a díjszabásban meghatározott bírálati díjról kiállított számla befogadására.

A köztéri képzőművészeti alkotások megvalósításának eljárási rendje

  1. A kezdeményező meghatározza a köztéri szoborállítás célját, a képzőművészeti alkotás témáját, jellegét, volumenét, a beruházás költségkeretét, a tervezett helyszín helytörténeti, városképi és műszaki alkalmasságát az alkotás befogadására. Nagyobb volumenű alkotás esetén a BTM Budapest Galéria – kérésre – szakmai segítséget nyújt nyilvános vagy meghívásos pályázat kiírásában, a megfelelő helyszín kiválasztásában, tájékoztatja a kezdeményezőt a szükséges dokumentumok (a felirat szövegezése, helyszínrajz, építészeti és környezetterv, tulajdonosi hozzájárulás, építési engedély, stb.) elkészíttetésének, illetve beszerzésének módjáról, a megvalósítás előrelátható költségeiről (alapdíj: 1 terv budapesti helyszínen végzett bírálata 2022. szeptember 15-től 120 ezer Ft +ÁFA). Kérésre a pályázat lebonyolítását megszervezi a kiírástól a pályázati anyag bírálatáig (a pályázati anyag bírálatának költsége pályaművek számának függvényében alakul).
  2. A kiválasztott művésszel a beruházó szerződést köt az alkotás tervezésére.
  3. A tervezett alkotás jellegének megfelelő, bírálható léptékű terv és/vagy tervdokumentáció elkészülte után a Budapest Galéria szakmai bíráló bizottságot hív össze. A bíráló bizottságban szobrász, szükség szerint építész, művészettörténész, történész szakértők fejtik ki véleményüket a tervről. A bíráló bizottság ülésén készült jegyzőkönyv alapján a Budapest Galéria szakvéleményt ad ki. A szakvéleményt a díjszabásban meghatározott zsűri-díjról kiállított számlával együtt a BTM titkársága postázza a megrendelőnek.
  4. A köztéri alkotás (csak a fővárosi tulajdonú közterületen vagy épületen) kivitelezéséről a megrendelő/beruházó és a mű alkotója közösen dönt. A kész mű felállítását követően – igény szerint, külön megrendelésre – a Budapest Galéria kész mű átvételi zsűrit hív össze. Ha a köztéri képzőművészeti alkotás a Fővárosi Önkormányzat költségvetésével készül, a beruházói szándékot a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésének elfogadó határozata alapján kiadott engedélyokirat rögzíti. Ebben az esetben a fent említett előkészítő munkálatokon (pályázat és műbírálat lebonyolítása, szakvélemény kiadása) kívül az alkotóval kötendő szerződés lebonyolítását és a kivitelezés irányítását (tervek elkészíttetése, engedélyek beszerzése, kivitelezők pályáztatása, az építés művezetése, stb.) szintén a Budapest Galéria végzi.
  5. A fővárosi tulajdonú közterületen vagy épületen ajándék szobrok köztéri elhelyezése esetén a Budapest Galéria a fenti eljárási rend szerint ad ki szakvéleményt, és kérésre konzultál a helyszín kiválasztásában.
A bírálat feltételei és szabályai

egyedi műbírálat esetén legalább két szakértő véleménynyilvánítása szükséges

pályázati anyag bírálatához, a téma és a létesítendő mű volumenétől függően, 2-5 szakértő meghívása szükséges

a Budapest Galéria saját szakértőivel folytatott konzultáció ingyenes

a szakértők számára kifizetendő díjak a bírálatot kezdeményező megrendelő részére továbbszámlázandók oly módon, hogy a Budapesti Történeti Múzeum egyéb ráfordított költségei is megtérüljenek

amennyiben olyan szakértő felkérésére kerül sor, aki nem számlaképes, vagy a leadott számlája után járulékfizetési kötelezettség merül fel, a szakértői díj alapösszege a járulékok összegével megemelkedik

nem budapesti bírálati helyszín esetén a díjszabásban jelzett bírálati díj a személyszállítás díjával megemelve kerül kiszámlázásra