Köztéri képzőművészet

„A köztéri műalkotásokra vonatkozóan a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről” szóló 1991. évi XX. törvény 109. § az irányadó jogszabály:

(1) Művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról a település önkormányzatának képviselőtestülete, Budapesten fővárosi tulajdonú közterület vagy épület esetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése, a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterület vagy épület esetében a kerületi önkormányzat képviselőtestülete dönt, és gondoskodik azok fenntartásáról és felújításáról.

(2) A döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozó szakvéleményt kell beszerezni.

(3) Nem önkormányzati tulajdonú épületen lévő művészeti alkotásokat az illetékes önkormányzat képviselő testülete – szakvélemény kikérésével – védeni köteles, új elhelyezés esetén véleményezési joga van.”

Magántulajdonú épület köztérre néző homlokzatán emléktábla a tulajdonos(ok) és a kerületi önkormányzat hozzájárulásával helyezhető el, domborműves emléktábla elhelyezéséhez művészeti szakvélemény beszerzése is szükséges.

A Budapest Galéria csak a fővárosi tulajdonú közterületen vagy épületen újonnan állítani kívánt szobrok domborműves emléktáblák esetén ad ki szakvéleményt a Fővárosi Önkormányzat Tulajdonosi hozzájárulásához. A nyilvános pályázati megoldást részesíti előnyben.

A Budapesti Történeti Múzeum (BTM) Budapest Galéria Köztéri Művészeti Alkotások Osztálya gondozza a már köztéren álló fővárosi tulajdonú szobrokat illetve domborműves emléktáblákat. Ide tartozik a karbantartás, felújítás, az eltulajdonított szobrok pótlása és/vagy rekonstrukciója (aminek ügye minden esetben egyedi elbírálást igényel).

Amennyiben kerületi önkormányzat vagy bármely szervezet fővárosi tulajdont képező alkotást kíván saját költségén áthelyezni, felújítani, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását szükséges beszereznie.
A fővárosi tulajdonosi hozzájárulási kérelemhez már csatolni szükséges a teljes műszaki/szakmai dokumentációt és a Budapest Galéria szakvéleményét az adott köztéri alkotáson elvégezni kívánt munkákra vonatkozóan.
A fővárosi tulajdonosi hozzájárulás kiadását követően a tervezett munkálatok a Budapest Galéria szakmai felügyelete mellett végezhetők el.

A fenti témákban további információ:
1036 Budapest, Lajos u.158.
+ 36 1 388 6784/107
Matzon Gertrúd