Fővárosi tulajdonú köztéri művek Budapesten

A Budapest Galéria Köztéri Művészeti Alkotások Osztálya nyilvántartja Budapest területén felállított összes ismert köztéri mű adatait. A fenti menüből elérhető oldalak azokat az emlékműveket, szobrokat, domborműves emléktáblákat tartalmazzák a kerületek sorrendjében, amelyek Budapest közterein jelen vannak. Az egyes műveket a kerületeken belül a lehető legpontosabb cím szerint, azonos helyszínen a felállítás időrendjében, illetve a címek alfabetikus rendjében tartalmazza a jegyzék. Kérjük mindazokat, akik az oldalakon nem szereplő művekről kívánnak tudakozódni, vagy észrevételt fogalmaznak meg, forduljanak a Köztéri Művészeti Alkotások Osztályának munkatársaihoz (Cím: 1036 Budapest, Lajos utca 158.; Tel.: +36 1 388 6784 / 106, 107).