24 jan Minta post fordításhoz

Maurer Dóra írja: „…a koncept art… igazi globális paradigmaváltás volt és azóta másként gondolkodunk a művészetről. A koncept art felszabadította a világ bármely jelenségére adható kreatív reflexiót. A kortárs magyar művészet (szerintem) jobbik részét posztkonceptuálisnak lehet nevezni.” (Maurer 2008) A 21. század elejének művészete, a művészek újabb és újabb generációi mutatják műveikkel, aktivitásukkal, hogy a koncept vagy/és konceptualizmus (concept art / conceptual art /conceptualism) felvetései, újdonsága számukra folyamatos inspirációt jelent. E kötet remélhetően hozzájárulhat ahhoz, hogy az eredeti (poszt-, neo- és egyéb grammatikai kiegészítések nélkül értett) koncept(uális) művészet is elfoglalja végre méltó történeti helyét, másként fogalmazva: Láthatóvá, kutathatóvá, feldolgozhatóvá, gyűjthetővé válva a hazai és nemzetközi kulturális diskurzus integráns részeként jusson túl a margináliák, a „rejtett kincs” talán vonzó és misztikus, de semmiképp nem adekvát státusán.