BÖGI DIA, JUHÁSZ G. TAMÁS | Fehér és fekete

Budapest Galéria

1036 Budapest, Lajos utca 158.

2014. szeptember 5 – október 5.

A kiállítás kurátora:

Török Tamás

Bögi Dia és Juhász G. Tamás fiatal képzőművészek kiállítása ellentétpárokat, és a köztük lévő feszültséget állítják a középpontba: anyagi és anyagtalan, két dimenzió-három dimenzió, klasszikus művészet-modern művészet; melyek a fehér és a fekete dialektikájának metszéspontjában találkoznak.

Bögi és Juhász kiindulópontja eltérő: Bögi, a Képzőművészeti Egyetem Festő Szakán végezte tanulmányait, a különféle anyagokban (hímzés, gyapjúfonál, vakolat, homok, zománc, fólia, gipsz) rejlő lehetőségeket kutatja, művei az anyag és a művészi invenció együtthatásából születnek. Juhász G. Tamás a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Fotó Szakára járt: egyedi vizuális világában, fotóiban és videó installációban keveredik a szubjektív dokumentarizmus és a konceptuális művészet.

Bögi hímzett, perforált és gipszbe öntött monokromiái a térbe függesztve “lebegnek”. Az anyag és a forma lírai összhangzatában érzékeny formák és árnyékok a fény és az anyag játékából organikusan keletkeznek. Juhász videó installációi a fehér és a fekete az anyagi és az anyagtalan, a valós látvány és a képzelet összjátékából épülnek fel.

Ahogy önálló műveikben, úgy két közös videó munkájukban is az ellentétek több rétegűek, olykor egymást kiegészítő harmóniában, máskor a köztük lévő feszültségben bontakozik ki az anyag és az anyagtalan, a tradíció és a modernitás, a képzőművészet, a fotó, és a videó intermediális párbeszéde.