MemoryLab – Photography Challenges History

Budapest Galéria

1036 Budapest, Lajos utca 158. | földszint

2014. november 14 – 2015. január 12.

A budapesti kiállítás kurátora:

Uhl Gabriella

A budapesti kiállításon szereplő művészek:

Tanja Boukal | Broomberg & Chanarin | Esterházy Marcell | Gerhes Gábor | Gerber Pál | Cohen | Marko Lipus | Andreas Mühe | Erwin Olaf | Jonathan Olley | Ősz Gábor | Borut Peterlin

Az Európai Fotóhónapok Szövetsége 2014-ben ünnepli 10. születésnapját. 2014 azonban Európát az első világháború kitörésének 100. évfordulójára is emlékezteti. Ebből az alkalomból a partnervárosok úgy döntöttek, hogy a közös kiállításukat a huszadik század történelmének bemutatásának szentelik.

Az európai fővárosokban – és így a Budapesten is – megrendezett tárlatokon szereplő fotográfusok saját történelmük és lokális konfliktusaik terhével viaskodva hozták létre alkotásaikat, legyen szó a két világháború, a délszláv válság illetve az európai integráció nehézségeiről. A személyes élményeken átszűrt történelmi tapasztalat mélyebb megértést eredményez, valamint a már elérhető feldolgozásokkal, értelmezésekkel folytat párbeszédet.

Gerhes Gábor

Confabulatio, 2013 | Az Írokéz Gyűjtemény tulajdona

Milyen szerepet játszik a fotó múltunk megismerésében, a történelmi rekonstrukció folyamatában? Létezik-e objektív valóság? Létezik-e híd múlt és jelen között? A kiállítás ezeket a kérdéseket teszi fel. A fotóarchívumok és történelmi dokumentumok kritikai megközelítése és értelmezése valamint a kollektív emlékezet működésének felfejtése foglalkoztatta a kiállításokon bemutatkozó művészeket. E kihívások alapján fogalmazták meg véleményüket, művészi kutatásuk eredményét.

A képek nemcsak előhívják a történelmet, hanem aktív emlékezésre is késztetnek, múltunk és jelenünk folyamatos összevetésére. A fotók, sorozatok, videók, installációk legtöbbje mélyen személyes alkotás, a múlt konstruálása és rekonstruálása egyszerre, egymást erősítve jelenik meg bennük, arra törekedve, hogy múltunkat nyitottan szemléljük.

Andreas Mühe

Adonis, 2011 | C-Print-© | A.Mühe-VG-Kunst-Bonn | Dittrich Schlechtrie