ZDENKO HUZJAN | Megnevezhetetlen

Budapest Galéria

1036 Budapest, Lajos utca 158.

2014. június 23 – augusztus 24.

A kiállítás kurátora:

Szegedy-Maszák Zsuzsanna

Zdenko Huzjan a Muravidékről, Lendváról származik. A festészetét ért hatások igen sokrétűek, ám munkáin mindenekelőtt az általa soha nem feledett szülőföld hatása érezhető. Művészi személyiségének átformálódása az otthoni környezetbe történt visszatéréséhez köthető. Ekkortól emlékezik vissza a fiatalkorában őt ért hatásokra is: a magyar festőre, Tornyai Jánosra, akinek alkotásain fontos hangsúlyt kaptak a különböző fényhatások; majd a muravidéki, korán elhunyt Ludvik Vrečičre, aki Budapesten tanult festészetet.

A most Óbudán kiállított művek az utóbbi néhány évben született ciklus egy részét képviselik, a teljes, 40 évet felölelő életműnek csak töredékét. A művész – ahogy nyilatkozta – sohasem „egy galéria adott terében gondolkodva, hanem vagy egy bizonyos jelenséget ciklussá szervezve, vagy személyes időérzékkel alkot. Munkáimban – írta Huzjan – jelenleg a Csend uralkodik; a képek »hallgatagok«, csak ritkán hallatszik kiáltás, a kimondhatatlan antropomorf lét szélsőséges formájaként. (…) Az ember tudatában van múlandóságának, ezért mindenkori kultúrájában olyan képekkel vette körül magát, amelyek a maguk módján mind magyarázatot adtak a tehetetlenség-érzésre és az egzisztenciális szorongásra az elkerülhetetlen távozáskor. Úgy tűnik, a képzőművészetek folyamatosan valamilyen, a múlandóság feletti »ellenőrzést« kínálnak nekünk.”

Huzjan festőként, grafikusként és szobrászként is ismert. 113 önálló kiállításon mutatta be alkotásait, ezekből hat retrospektív: Képek és rajzok 2000–2008, Ljubljanai Városi Galéria 2009; Képek, Muraszombati Galéria 2008; Retrospektív rajzkiállítás, Ljubljanai Nemzetközi Grafikai Központ (MGLC) 2000; Muraszombati Galéria 2000; Képek, Kortárs Múzeum 1995; Grafikák 1983–1994, Képzőművészeti Galéria, Slovenj Gradec 1994. Emellett 385 csoportos kiállításon vett részt Szlovéniában és külföldön.