Petrányi Luca: Futás Szent Margittal

Margitsziget, futókör

2023. szeptember 22. – október 23.

Kiállító művész:

Petrányi Luca

Közreműködők:

BKM Nonprofit Zrt. FŐKERT Kertészeti Divízió, Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft., Égető Szilárd, Hevesi Gábor, Kurucz Ildikó, Nagy Kristóf Soma,
Porteleki Áron, Rácz Júlia, Törőcsik Eszter, Vozár Dávid

Lehetséges-e a sportszerű futás során jobban megérteni Szent Margit életét? Petrányi Luca projektje az egykori Nyulak Szigete névadójának elfeledett történetét dolgozza fel kortárs megközelítésből. Árpád-házi Szent Margit, a domonkos apácáknál töltött életének főbb állomásai elevenednek meg a sziget futóköre mentén, tizenegy zászlón keresztül. Szent Margit halála után, a szigeten lévő sírjának csodatevő és gyógyító erőt tulajdonítottak a korabeli emberek, amelyet az élete során gyakorolt önfegyelem és önsanyargatás, a másokkal való empátia és a mindenen átívelő, olykor saját magát is veszélyeztető hit keretezett. Petrányi Luca viaszos batik technikával készült textíliákat helyez el a Margitsziget futóköre mentén, amelyek – Kodolányi János: Boldog Margit című műve alapján – a legmeghatározóbb epizódokat jelenítik meg absztrahált módon a szent életéből. A futóközösséget, mint elsődleges befogadókat megcélozva és őket a projektbe aktív emlékezőként bevonva, a művész kiemelt szándéka, hogy párhuzamba állítsa a futás során megtapasztalt egyszerre kimerült és energetizált, valamint kontemplatív állapotot Szent Margit önfeláldozó és aszketikus életével. A futás során tapasztalt fizikai megterhelés egy másfajta nyitottságot adhat a befogadónak és egy mélyebb kapcsolódás, azonosulás jöhet létre a királylányból szerzetessé váló Margit a városi legendáriumból feledésbe merülő alakjával. Futás közben a művész által a Kodolányi regényből kiemelt epizódokat hanganyag formájában is meg lehet ismerni, amely további rétegekkel gazdagítja a szent történetét. A vele való kollektív azonosulás egy, a megnyitó napokban megvalósuló közös futás során válik teljessé.

Fotók: Neogrády-Kiss Barnabás

bp150_logo