HALÁSZ PÉTER TAMÁS | Fényglóbusz

Válogatás fény alapú munkákból 1999–2014

Budapest Galéria

1036 Budapest, Lajos utca 158.

2014. október 10 – november 9.

A kiállítás kurátora:

Andrási Gábor

„Az elektromos áram alapú fény, mint médium és mint társadalmi és technológiai jelenség nem független az eredetétől. Másnak lehet tekinteni azt a fényt, amihez a szükséges áramot hőerőművel, atomerőművel vagy napelemmel állítják elő; másként világít.

Az áram hálózati rendszerekben terjed. A hálózati rendszerek egy vagy több irányúak lehetnek. Az egyirányú hálózatban a fogyasztó teljességgel a forrástól függ, viszonya alárendelt, ezzel szemben a több irányú hálózatban az irány változhat: egy fogyasztóból lehet forrás is, viszonyuk mellérendelő.

A televízió olyan egyirányú hálózat, amiben a fogyasztó azt nézi, amit a műsorszolgáltatók adnak, és mint individuum megszűnik. A szénhidrogéneket is egyirányú hálózati rendszerekben lehet továbbítani. A szénhidrogének használata megváltoztatja és szűkíti az élő környezetet. Ez manapság már nem kétséges, és a folyamat katasztrofálisan felgyorsult.

A hatalom szereti az egyoldalú hálózatokat, melyekben a kontroll teljes.
Az társadalmak ma is a javak egyenlőtlen elosztására épülnek – még a legfejlettebb országokban is. Kicsit keletebbre nézve ez a megosztottság drámai, középkori birodalmak virágzanak és épülnek kendőzetlenül. Több ilyen ország a fennmaradásához szükséges gazdasági eszközöket épp szénhidrogének kitermelésével állítja elő. Olyan ez, mintha mitikus időkben lennénk, fejlett technológiai díszletek között.” (Halász Péter Tamás)

Halász Péter Tamás (1969) Budapesten él és dolgozik.
1998-ban diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetemen Maurer Dóra növendékeként. 1997 óta kiállító művész, az acb Galéria (Budapest) képviseli.

Halász elsősorban objekteket és installációkat készít. Gyakran hétköznapi tárgyakat alakít át, ilyenkor a váratlan helyzetből abszurd humor vagy költészet születik. Máskor a szobrászat hagyományos anyagait és technikáit (kőfaragás, fémhegesztés) alkalmazza mindennapi eszközök (hifi berendezés, kályha) szimulációinak előállítására. Installációiban fontos szerep jut a mozgásnak és a fényhatásoknak. Óbudai kiállítása a fény jelenségeit és megjelenési formáit járja körül.

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

nka_logo_125x84