VÉGH ANDRÁS | Kétezres évek

Budapest Galéria

1036 Budapest, Lajos utca 158.

2014. május 8 – június 15.

A kiállítás kurátora:

Konkoly Ágnes

Szempillantásunkat igyekszünk gondolattá változtatni, de a kimondhatatlannak meg kell őriznie erejét!
Festészetem folyamatosan íródó vonal, ahol az élet vizuális morzsái képeim építőkövei.
Hajlamom, látásom szerint festményeimben az expresszív beszédű irónia és lírai groteszk munkálkodik.
Hajtóereje a spontaneitásból fakadó meglepetés és irányított véletlen.
A képzelet ad teret és mélységet képeimnek.
Festői gondolkodásomat meghatározza minden, ami érzelmi és szellemi viszonylatban emberi humánumot, szépséget, harmóniát, éltető erőt sugároz, jelenkori életérzéssel.

Végh András nyughatatlan, folytonosan megújuló, ismeretlen festői terrénumokat felfedező piktúrája korántsem lezárt fejezet: az életművet napjainkban is újabb és újabb művek gazdagítják. A nyughatatlanság, a heves indulatosság, az áradás, a csapongás az új évezred éveinek múlásával azonban csillapodni látszik, s mintha a művész indíttatásait egy szintézis-teremtési szándék vezérelné: egyes új művein a gesztusokat higgadt geometrikus alakzatok ellenpontozzák, másokon az erőteljes rácsszerkezet vagy a finom vonalháló teremt fegyelmezett kompozíciót, áttekinthető festői rendet. Vagyis Végh András festészetének szubjektivitásra, újdonságra, egyediségre törekvése, szenvedélyes személyességgel való áthatása jelenvaló, de nem kizárólagos szándék, mert művészi aspirációit sokkal inkább a világ totális festői birtokbavételének igyekezete, a káoszban való festői rendteremtés intenciója hatja át: a művész pontosan tudja, hogy célját a parányi részletek feltérképezésével, a kis világok bejárásával, birtokbavételével, átszellemítésével érheti el. Pontosan tudja, hogy nincs más teendője: „a világ szépségén s a jelenségek megfejthetetlenségén” kell tűnődnie, és tűnődéseit hiteles képekké, meggyőző, lázas érzelmekkel telített látásokká érlelnie.

Wehner Tibor: A káosz festői rendje. In: Végh András.
Szerk: Végh András, Mayer Berta, Végh Marcell, T’Art Alapítvány, Budapest, 2008., 30. o.